Regler

Brudd på regler vil føre til advarsel. Gjentatte brudd vil føre til utkastelse.

.NET-klubben/dotnet-LAN tar ikke ansvar for hærverk/ødeleggelser mm. som måtte forekomme, den ansvarlige må erstatte eventuelle skader.

.NET-klubben/dotnet-LAN reserverer seg retten til å kaste ut deltagere ved brudd på regelverk/norsk lov eller som oppfører seg upassende, uansett sammenheng, uten advarsel.

Ellers gjelder normal folkeskikk, er alle snille og greie, vil det bli et mye bedre party for alle.

Følgende regler gjelder for alle arrangement i regi av .NET-klubben (dotnet-LAN):

Generelt

 • Fremvisning av pornografi eller annet upassende materiale er ikke tillatt.

 • Vis hensyn til andre deltagere, vi tillater bruk av høyttalere uten ekstern forsterker men forbeholder oss retten til å be deg skru disse av dersom dette plager andre deltagere. Vi anbefaler bruk av hodetelefoner.

 • På dotnet-LAN gjelder norsk lov, akkurat som ellers.

Aldersgrense

 • DotnetLAN har ingen aldersgrense men alle deltagere under 16 år må ha fylt ut samtykkeskjema. Dette finner du på Geekevents i forkant av hvert arrangement.

Arrangementsregler

 • dotnet-LAN er et rusfritt arrangement. All bruk av rusmidler er STRENGT forbudt og fører til umiddelbar utestengelse fra arrangementer i regi av .NET-klubben.

 • Røyking er tillat ved anviste plasser.

 • Snus er tillat, dersom disse havner i en av mange søppelbøtter etter bruk og ikke gulvet. Ved gjentatte overtredelser vil vi ikke tillate snus den resterende tiden av arrangementet.

 • Betalte billetter refunderes ikke, men kan overføres til andre via Geekevents.

 • Bruk/lån mm. eller annet bruk/misbruk av andres utstyr uten godkjennelse fra eier fører til øyeblikkelig utkastelse.

 • Misbruk/hærverk av deltagere eller dotnet-LAN mm. sitt utstyr fører til øyeblikkelig utkastelse og politianmeldelse.

 • Opphold eller brudd på avsperret område er forbudt.

 • Soving skal foregå på anviste plasser dersom ikke annet blir gitt klar beskjed om fra Crew.

 • Hets eller mobbing av deltagere/crew vil føre til advarsel og/eller eventuell utkastelse.

 • .NET-klubben/dotnet-LAN tar ikke ansvar for tapt/stjålet eller ødelagt ustyr, men gjør vårt ytterste for å unngå at slikt skal skje

 • Hvitevarer og andre “kjøkken-relaterte” ting er ikke tillatt (komfyr, vannkoker, kjøleskap, elektrisk kjølebag o.l., dersom du har behov for dette ta kontakt med Crew, så skal vi prøve å hjelpe deg).

 • Reklamering eller annen kommersiell aktivitet uten skriftlig tillatelse fra .NET-klubben/dotnet-LAN er ikke tillatt.

 • Anvisninger fra Crew er ikke forslag, disse skal følges.

Nettverk/Infrastruktur

 • Hver bestilte plass har én tilgjengelig nettverksport. Ønskes fler må man kjøpe flere plasser. Vi har trådløst nettverk tilgjengelig ved behov for konsoller osv.

 • Det er ikke tillatt å koble til ekstra nettverksutstyr i .NET-klubben/dotnet-LAN sine nettverk (egen trådløs ruter, switch etc)

  • I spesielle tilfeller kan det bli gjort unntak, men dette er KUN med godkjenning fra teknisk ansvarlig.

 • Alle maskiner skal være beskyttet mot virus og være oppdatert. Maskiner skal også være fri for enhver for for virus/spyware før oppkobling mot nettverket.

 • Switcher osv skal ikke røres annet enn tilkobling og frakobling av nettverkskabel for din maskin. Dersom du trenger hjelp kontakt Crew.

 • Overdreven bruk av båndbredde (P2P mm), scriptkidding, spredning av virus, annen styggedom eller annet misbruk av nettverket er ABSOLUTT ikke tillatt.

 • .NET-klubben/dotnet-LAN reserverer seg retten til å stenge ute brukere fra nettverket UTEN advarsel. Gjentatt misbruk vil føre til permanent utkastelse.